75 LAT SUM logo ptidik
logo SUM

Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

Uprzejmie informujemy, że za udział w Konferencji
Uczestnikom zostaną przyznane punkty edukacyjne

2 punkty edukacyjne dla Diagnostów Laboratoryjnych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 1519)

4 punkty edukacyjne dla Farmaceutów
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 2494)

2 punkty edukacyjne dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 464)

4 punkty edukacyjne dla Osób uprawnionych do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2023 r. (Dz. U. 2023, poz. 675)

AGENDA

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ ONKOLOGII
kalendarz i ołówek

Dr hab. n. med. ROBERT WOJTYCZKA, prof. SUM - Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jego Magnificencja
Prof. dr hab. n. med.  TOMASZ SZCZEPAŃSKI
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, 
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. JAROSŁAW MARKOWSKI 

Kierownik Katedry i Klinki Laryngologii, 
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. RAFAŁ STOJKO 

Kierownik Katedry i Oddziału  Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, 
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. ZENON CZUBA

Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii, 
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Udział w Konferencji jest bezpłatny

Deklaracja dostępności