logo Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej logo Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

ODDZIAŁ KATOWICKI

logo SUM

Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

Konferencja realizowana
ONLINE
z wykorzystaniem platformy

AGENDA

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ ONKOLOGII
(PLAKAT z AGENDĄ PDF)
kalendarz i ołówek

9.30 - 9.40

Dr hab. n. med. ROBERT WOJTYCZKADziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Leczenie immunoterapią białaczek i choniaków wieku dziecięcego
9.45 - 10.10

Prof. dr hab. n. med. TOMASZ SZCZEPAŃSKIKierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

10.15 - 10.35

Dr hab. n. med. AGATA KABAŁA-DZIKKatedra i Zakład Patologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

10.40 - 11.00

Dr hab. n. med. JOANNA GOLA, prof. SUMKierownik Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

11.05 - 11.25

Prof. dr hab. n. med. JERZY CHUDEKKierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

11.30 - 11.50

Dr n. med. AGNIESZKA BORATYN-NOWICKAp.o. Kierownika Kliniki Onkologii, Katedry Onkologii i Radioterapii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

11.55 - 12.15

Dr n. med. MICHAŁ KLIBERKatedra Onkologii i Radioterapii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

12.20 - 12.40

Dr hab. n. med. IWONA GISTEREKKierownik Katedry Onkologii i Radioterapii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

12.45 - 13.05

Dr n. med. ROBERT KUBINAKatedra i Zakład Patologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach